Bestemmingsplan Twelve onherroepelijk!

Afgelopen week is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Twelve te Oud-Beijerland onherroepelijk geworden! Hiermee komt de realisatie van de hoognodige appartementen weer een stap dichterbij.

In samenwerking met De Langen & van den Berg ontwikkelt Nieuw Vastgoed B.V. 64 appartementen verdeeld over verschillende segmenten, met maar liefst 30% sociaal en 50% goedkoop aanbod. Hiermee draagt het project bij aan de ambitie van de gemeente om voldoende betaalbare woningen te realiseren binnen Oud-Beijerland. 

Met een zorgvuldige landschappelijke inpassing is er speciale aandacht voor behoud van bestaande bomen en aanplant van nieuw groen. Met insectenhotels, vogelkastjes, en aanpassingen van de waterpartij worden er verschillende maatregelen genomen met het oog op biodiversiteit en klimaatadaptiviteit. 

Meer informatie? Neem een kijkje op de website of meld je aan op: https://twelveoudbeijerland.nl/