Voortgang bouw Pesanthof

Deze week is de fundering van de bouwnummers 12 tot en met 20 is gestort. Volgende week zal er een aanvang gemaakt worden met het lijmen van de begane grond wanden van de bouwnummers 4 tot en met 11. Ook wordt er dan gestart met het aanbrengen van het riool en de waterleidingen. De bouw verloopt tot dusver dus vlot en voorspoedig!