Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen
De toenemende welvaart in de wereld zorgt voor een grotere energievraag. Fossiele brandstoffen worden schaars. De consequentie is dat de kosten voor energie in de toekomst verder zal gaan toenemen. Het energieverbruik van een woning heeft ook invloed op de klimaatverandering. De klimaatverandering heeft gevolgen voor mens en natuur wereldwijd. Denk aan een tekort aan drinkwater, slechte oogsten of meer kans op overstromingen. Dit heeft vervolgens weer invloed op de wereldwijde onrust, oorlog en vluchtelingen problematiek. In Nederland wordt naar aanleiding van het VN klimaatakkoord- 2015-Parijs, een concreet plan opgesteld hoe woningen tot 2050 duurzaam gemaakt kunnen worden.

Woningbouw
De energiepresentatie-eis (binnenkort BENG), zegt iets over de minimale energetische kwaliteit waaraan een woning moet voldoen en gaat niet over het overig huishoudelijk- en energieverbruik. Niet alleen hebben energie- en isolatienormen invloed op het milieu en duurzaamheid, maar ook de bouwwijze, ontwerp etc. leveren hier een bijdrage aan. Enkele voorbeelden die van invloed zijn: toepassing van zonne-energie, cradle to cradle, passief bouwen, 0 op de meter, IFD bouwen, BIM, koude-warme opslag, keuzen van materialen, etc.

Innovatiecentrum Duurzaam bouwen 
Omdat de ontwikkeling op dit gebied snel gaat en elke locatie om maatwerk vraagt, werkt Nieuw Vastgoed nauw samen met het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen te Rotterdam. Dit komt onder andere tot uiting bij het bedenken van plannen in een vroegtijdig stadium zoals prijsaanvragen of initiatiefplannen waar duurzaamheid een belangrijk onderwerp in is. Zodoende kunnen de laatste ontwikkelingen op dit gebied toegepast worden in nieuwbouwprojecten. Nieuw Vastgoed houdt in de ontwerpfase vervolgens rekening met duurzaamheidsaspecten uiteenlopend van levensduur, materiaal keuze, installaties, bouwwijzen en architectonische integratie zoals zonnepanelen. Ook wordt er bij woningen rekening mee gehouden dat deze later makkelijk zijn aan te passen aan de wensen van gebruikers.

Nieuw Vastgoed schrijft zijn uitvoerende partij voor aan welke duurzaamheidsaspecten zij moeten voldoen. Zoals toepassen FSC hout, vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, energie, minder vervuilende uitstoot en afval en inzet op circulaire werkwijze. Zo wordt op de bouwplaats de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden, zodat het hergebruik van materialen bevorderd wordt. Het bouwproces zo efficiënt mogelijk laten verlopen, waarbij reserve logistiek (geen lege vrachtwagens) en het minimaliseren van vervoersbewegingen een rol speelt. Ook wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan het toepassen van niet-giftige materialen zoals PVC of slechte lijmen.
De woonwijzerwinkel geeft de consument tips bij o.a. het huishoudelijk gebruik. Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

www.woonwijzerwinkel.nl/bedrijf/projectontwikkeling-van-nieuw-vastgoed/

Nieuw Vastgoed heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn als ondernemer al jaren actief op dit terrein. Ruim 4 jaar geleden hebben wij al de eerste stappen gezet om de bedrijfauto's te verduurzamen door electrisch te gaan rijden. In eigen ontwikkeling is gasloos bouwen onze standaard en besteden in het ontwikkelproces aandacht aan een gezonde omgeving en het product dat wij ontwikkelen. Er is inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd op het  gebied van duurzaamheid: WKO-installaties, stadsverwarming, warmte lucht pompen en PV-panelen en electrische auto's.
We proberen voor onze klanten een gezonde en veilige woonomgeving te realiseren. Een omgeving die positief uitstraalt op haar gebruikers. Dat is niet alleen de woning, maar ook de biodiversiteit van de omgeving. Met bijvoorbeeld bomen die fijnstof afvangen of de omgeving koel houden of een insectenhotel. Kortom; maatregelen die in de regel niet heel veel geld kosten zoals bijvoorbeeld een regenton, maar een groot positief effect heeft op de omgeving en haar mensen.

Nieuw Vastgoed sponsort recyclebare waterdrinkflessen genaamd Doppers
De grootste reden voor het bestaan van Doppers is de enorme hoeveelheid plastic afval die we met z'n allen produceren; wereldwijd wordt slecht 1% van dit plastic gerecycled. 50% van het plastic wordt na gebruik direct weggegooid. Per dag verdwijnen er vrachtladingen plastic (vaak onbedoeld) in onze oceanen; via straat, sloot, rivier en zee. Verder heeft het als missie de toegang te vergroten tot veilig drinkwater voor mensen over de hele wereld. Dopper doneert geld aan waterprojecten in onder andere Nepal. Nieuw Vastgoed hoopt zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan vermindering van plastic in onze oceanen en toegang tot veilig drinkwater overal ter wereld. 

Opvang en hergebruik regenwater 
Leerlingen van 2 scholen uit Hoek van Holland hebben onderzoek gedaan naar o.a. het overschot aan regenwater rondom het huis en het dreigend watertekort in 2020. Zij hebben een ontwerp gemaakt voor de "ideale watertuin" door bijvoorbeeld het plaatsen van een slimme regenton, waterdoorlatende half verharding, terrastegels met gaten, hergebruik regenwater, etc. Door extreme regenbuiten ontstaat veel wateroverlast. Als tuinen water op kunnen nemen zal dit een gunstige bijwerking geven op de waterhuishouding van het rioolsysteem. Nieuw Vastgoed kan kopers die hierin geinteresseerd zijn adviseren hoe zij hier rekening mee kunnen houden met de aanleg van de tuin.
 

 

 

 

  •