Visie Nieuw Vastgoed

Volgens het woordenboek betekent projectontwikkeling "het tot stand brengen van één of meer bouwprojecten". Volgens Nieuw Vastgoed betekent projectontwikkeling anno nu echter veel meer. Elke locatie vraagt om een specifieke oplossing waarbij rekening gehouden moet worden met stedenbouwkundige mogelijkheden, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, maatschappelijke factoren, maar bovenal de woonwensen van de doelgroep. De woonconsument staat bij Nieuw Vastgoed centraal in het totale ontwikkelingstraject, van de eerste pennenstreken op papier tot de uitreiking van de sleutel bij oplevering.
 
De consument van nu is op zoek naar woningen waarvan de gebruiksmogelijkheden en identiteit naadloos aansluiten op zijn/haar persoonlijke situatie en levensstijl. Onze organisatie geeft de consument het schaalvoordeel van projectmatige ontwikkeling in combinatie met veel ruimte voor eigen invulling van de woonwensen.​ De woning moet immers passen als een maatpak, maar ook voor de toekomst moet de woning mee kunnen groeien met verandering van de woonwensen.
 
​Ontwikkelen anno nu
De markt anno nu vraagt om een nieuwe aanpak bij de ontwikkeling van woningen. 
De woningmarkt is volop in beweging:
  • Demografische ontwikkeling en woonwensen
  •  Automatisering, ontwikkeling consumenten techniek
  • Duurzaamheid
  • Zelfstandigheid
  • Economische omstandigheden
  • Bouw- en installatie techniek.

Communicatie is belangrijk bij het kopen van een woning. Nieuw Vastgoed werkt bij elk nieuwbouwproject met een projectgebonden website. Klanten worden hierdoor goed geinformeerd over hun project. Foto's van de bouw, contactgegevens, betrokken partijen, etc. zijn hierop terug te vinden.