Dwarsweg te Rockanje

Nieuw Vastgoed is geselecteerd als winnaar van de tender Dwarsweg te Rockanje! Aan de Dwarsweg komen 24 grondgebonden woningen bestaande uit tweekappers, vrijstaande en geschakelde villa’s passend in het dorpse karakter van Rockanje.
 
De nieuwe woonbuurt is direct gelegen aan een waterrijk gebied met volwassen bomen en wandelpaden. Door de korte woonstraatjes te laten uitmonden op het groen, ervaar je deze aanwezigheid in de gehele nieuwe woonbuurt.
 
De woningen vormen samen een herkenbaar ensemble in deze groene omgeving. Door de verschillende woningtypen te voorzien van een krachtige kap met eenzelfde dakhelling met rondom royale overstekken ontstaat er ondanks de verschillen een sterke samenhang. Om deze samenhang verder te versterken is er gekozen voor een tijdloze baksteenarchitectuur met detail in plasticiteit en geleding. Zo verbindt de bijzondere metselwerkband t.p.v. de verdiepingsvloer alle bijgebouwen met de hoofdgebouwen en zorgt zo voor een evenwichtig samenspel van volumes. 
 
Het plan omvat een aantal woningtypes, waaronder:
1) Brede singelwoningen van 1 bouwlaag met kap, die behalve aan de woonstraatjes met een voor-/zijtuin ook duidelijk aan de singel zijn gelegen. Vanwege de grote breedte van de plattegrond van de begane grond is het mogelijk om geheel beneden te wonen. Maar door de ruime kap is deze woning tevens heel geschikt om met een gezin te bewonen. Met de verbijzondering van de kap ten behoeve van een dakterras kan hier op de verdieping van de ligging aan de singel worden geprofiteerd.


 
2) Twee-onder-een-kapwoningen in 2 lagen met een bijzondere kap, die afwisselend langs of haaks op het straatje is gesitueerd. Door de entree aan de zijzijde is er veel variatie in de plattegrond van de begane grond mogelijk en kan de woonkamer of de woonkeuken aan de straatzijde worden gerealiseerd.


 
Type C, aan de woonstraatjes gelegen geschakelde villla’s in 2 bouwlagen met kap die haaks op de woonstraatjes is gesitueerd. Een deel hiervan is gelegen aan de Dwarsweg en zijn door de plek van de voordeur en met behulp van een aangebouwde erker zo ontworpen dat hier sprake is van een duidelijk overhoekse oriëntatie, die recht doet aan de bijzondere plek van deze woningen in de locatie.


 
Type D, twee markante woningen gelegen aan de Dirk van Voornelaan in 2 bouwlagen met kap, die door de bredere plattegrond van de begane grond en de aan één zijde verlengde kap een duidelijk villakarakter hebben, dat goed past bij de sfeer van deze villalaan. Met een karakteristieke gemetselde schoorsteen krijgt de woning op de hoek met de Dwarsweg een duidelijke architectonische verbijzondering, die de ingang naar het buurtje markeert.


 
Voorts zijn er per woning een aantal mee ontworpen uitbreidingen in de vorm van erkers, achteruitbouwen en dakkapellen mogelijk, waarmee iedere woning in dit project zijn eigen uitstraling zal krijgen.
 
De luxe woningen zijn ontworpen met oog voor een duurzame toekomst. Ze worden gasloos gebouwd en voldoen aan het BENG-certificaat. Natuurlijk moet er bij een duurzaam project ook oog zijn voor klimaatadaptief bouwen. De woningen worden om deze reden standaard voorzien van een sedumdaken, waterton waterberging, groene erfafscheidingen en van nestkasten en insectenhotels. Al deze voorzieningen zullen bijdragen aan het voorkomen van hittestress en wateroverlast, en het versterken van de biodiversiteit binnen de wijk. 

Meer informatie: Na de zomer van 2023
Prijsklasse: Gedifferentieerd hoger segment
Interesse: Stuur dan een bericht naar secretariaat@nieuwvastgoed.nl.